خرید و فروش کود گاوی

خرید و فروش کود گاوی

کود گاوی به عنوان یک کود کشاورزی بسیار ارزان قیمت و دارای میزان مناسبی مواد مغذی در کشاورزی دارای اهمیت بوده و در کشور ما تقریبا کلیه کشاورزان از این کود حیوانی به صورت سالانه استفاده می نمایند.

خرید و فروش کود گاوی

کود گاوی به صورت تازه و خشک مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مطلوبی به همراه دارد. همچنین مخاطرات خاصی برای گیاهان ندارد. البته در حالت تازه دارای اندکی آمونیاک می باشد. از کود گاو در تولید قارچ و نیز ورمی کمپوست نیز به عنوان یک منیع غذایی ارزان قیمت استفاده می شود. برای رفع مشکلات کود گاو نظیر آمونیاک و شوری و باکتری های موجود در آن می توان کود را شستشو داد. این کود کشاورزی دارای مواد مغذی فراوانی است به طوری که هر یک تن کود گاوی برابر با 50 کیلو کود شیمیایی مواد ماثر دارد. البته وجود ترکیبی از مواد پرمصرف و ریز مغذی ها سبب شده بسیار مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.

کود گاوی به نسبت دیگر انواع کود کشاورزی نظیر کود مرغی و کود گوسفندی دارای میزان کمتری مواد غذایی است اما به همان نسبت دارای قیمت ارزان تری هم می باشد. کود گاوی به عنوان یک کود کشاورزی بسیار ارزان قیمت و دارای میزان مناسبی مواد مغذی در کشاورزی دارای اهمیت بوده و در کشور ما تقریبا کلیه کشاورزان از این کود حیوانی به صورت سالانه استفاده می نمایند.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر