خرید و فروش اسید هیومیک

خرید و فروش اسید هیومیک

خرید و فروش اسید هیومیک به عنوان یک کود کشاورزی بسیار غنی از مواد مغذی برای تقویت خاک زمین ها کشاورزی به خصوص خاک های شور و آهکی و یا شسته شده می باشد.

خرید و فروش اسید هیومیک

اسید هیومیک Humic acid نوعی کود آلی می باشد که از ترکیبات هوموس تشکیل شده و کوچک ترین ضرر و زیانی برای خاک و گیاهان ندارد. هیومیک اسید به صورت پودری و مایع و گرانوله تولید می شود و سرعت تجزیه آن در خاک مناسب است. اسید هیومیک پودری به راحتی در آب حل می شود و به همین خاطر می توان آن را از طریق سیستم آبیاری به کار برد. یکی از روش های مصرف این کود کشاورزی به صورت اسپری است که می توان آن را به عنوان برگ کود استفاده نمود. 

هوموس از تجزیه مواد آلی و به خصوص برگ و شاخ گیاهان و درختان و همچنین کود های حیوانی در داخل خاک به دست می آید و می توان آن را نوعی کود کمپوست دانست. اسید هیومیک دارای رنگ تیره است و معمولا با اسید فولویک همراه می باشد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر