روش و زمان استخراج اسید هیومیک از ذغال سنگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | یکشنبه 22 مرداد 1396 در ساعت 13 : 40 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

روش و زمان استخراج اسید هیومیک از ذغال سنگ

اسید هیومیک به عنوان پایدار ترین فرم ترکیبات هوموسی و اصلاح کننده خاک در کشاورزی مدرن ، موجب افزایش کیفی و کمی محصولات زراعی می شود. تولید اسید هیومیک از مواد حاوی هوموس نظیر لئوناردیت ، خاک پیت و زغال سنگ و با کمک استخراج کنندهای گوناگونی نظیر کاستیک سودا ، کود اوره ، سدیم پلی فسفات و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید یا همان EDTA و در بازه های زمانی یک تا نه روز به روش های شیمیایی صورت می گیرد. با توجه به اینکه یک روش استاندارد جهانی برای تولید اسید هیومیک وجود دارد ، جهت مقایسه روش ها و یافتن بهترین ماده استخراج کننده از این متد واحد استفاده می شود. نهایتا طبق تحقیقات صورت گرفته و نتایج به دست آمده از آنالیز کربوکسیل ، هیدروکسید فنلی ، گروه های اسیدیته عاملی و تناسب اسپکترو فتومتری و همچنین میزان اسید هیومیک به دست در روش ها و بازه های زمانی گوناگون ، بهترین متد استخراج هیومیک اسید مشخص گردید. 

روش و زمان استخراج اسید هیومیک از ذغال سنگ 

نتیجه آزمایش تولید اسید هیومیک

در این آزمایش از ذغال سنگ معدن زرند در استان کرمان استفاده شده است. طبق نتایج حاصله ، در میان استخراج کننده ها ، کاستیک سودا یا سود سوزآور دارای بالاترین میزان استخراج اسید هیومیک و کود اوره کمترین مقدار را دارا بودند. همچنین از اسید هیومیک های به دست آمده مشخص شد EDTA بالاترین میزان گروه های کربوکسیلی و اوره بیشترین گروه های عاملی ، اسیدیته و هیدروکسید فنولی را ایجاد می کند. نتایج آزمایشات در مورد میزان اسپکترو فتومتری مشخص نمود که بالاترین مقدار مربوط به استخراج گر EDTA است. اسید هیومیک استخراج شده از کاستیک سودا از کمترین میزان اسپکترو فتومتری و گروه های عاملی برخوردار می باشد. همچنین لازم به ذکر است که زمان استخراج اسید هیومیک نیز در کیفیت آن ماثر خواهد بود به این معنی که با افزایش زمان استخراج میزان مواد هیومیکی به دست آمده کاهش یافته و سایز مولکول ها هم درشت تر می شود. طبق نتیجه حاصله از این تحقیق ، استفاده از استخراج کننده های ضعیف تر موجب کاهش تغییرات در کیفیت اسید هیومیک و کاهش میزان تولیدی آن می گردد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email: