کودهای هیومیک اسید

کودهای هیومیک اسید

کودهای هیومیک اسید در کشاورزی امروزه از جایگاه خاصی برخوردار می باشند. دارا بودن عناصر NPK و نیز ریز مغذی هایی نظیر یون های آهن, منیزیم و منگنز, عدم آسیب رسانی به محیط زیست و پایداری بسیار زیاد در خاک زمین های کشاورزی سبب شده اسید هیومیک رفته رفته مورد توجه بیشتری نسبت به سایر کود ها قرار گیرد.

 کودهای هیومیک اسید

کودهای هیومیک اسید نظیر هیومیک و یا فولویک به چگالی مولکولی بالا یا پایین, سبب افزایش مقاومت گیاهان در مقابل مسمومیت ناشی از کود دهی نادرست می گردد. همچنین جذب نیتروژن را توسط گیاهان افزایش داده و نیاز به مصرف کود هایی نظیر اوره و سولفات آمونیوم را کاهش می دهد. اسید هیومیک مانند کود های شیمیایی که آثار زیان باری بر محیط زیست دارند, کاملا با محیط سازگار است.

 

کلمات مرتبط : فروش اسید هیومیک - قیمت اسید هیومیک - اسید هیومیک پودری - اسید هیومیک مایع - هوماس - هیومیک اسید مایع - هیومیک پتاس - هیومات پتاسیم - کود هیومیک اسید - هیومیک چیست - نحوه مصرف اسید هیومیک - نقش اسید هیومیک در گیاه - کود لئوناردیت - اسيد هيوميك - humic acid - اسید های هیومیک - اسید هیومیک پسته - اسید هیومیک گرانول

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر