کود گاوی بهتر است یا گوسفندی

کود گاوی بهتر است یا گوسفندی

کود گاوی و گوسفندی هر یک دارای مزایا و معایب خاص خود می باشند. برای مثال شوری کود گوسفند بیشتر از کود گاو است و در عوض دارای مواد مغدی بیشتری به نسبت کود گاوی می باشد.

 کود گاوی, فروش کود گاوی, خرید و فروش کود گاوی, خرید کود گاوی, شستشوی کود گاوی, فروش کود گاو, خرید کود گاو, قیمت کود گاوی, قیمت کود گاو, کود گاوی پوسیده, کود گاوی تازه, manure

کود گوسفندی به دلیل اینکه دارای بستر نیست, سریع تر از کود گاوی که دارای کاه می باشد در خاک تجزیه گشته و مواد غذایی آن جذب خاک می شود. همچنین از نظر حرارتی نوعی کود گرم به حساب می آید. کود گاوی و گوسفندی هر یک دارای مزایا و معایب خاص خود می باشند. برای مثال شوری کود گوسفند بیشتر از کود گاو است و در عوض دارای مواد مغدی بیشتری به نسبت کود گاوی می باشد.

 

کلمات مرتبط : فروش کود گاوی - قیمت کود گاو - تولید کننده کود گاوی پوسیده - قیمت فروش کود گاوی تازه - میزان مصرف کود گاوی برای پسته - کود گاو شسته شده چیست - فروش کود دامی - انواع کود دام - بهترین کود دامی - شستشوی كود گاوي - کود دامی فراوری شده - خرید کود گاوی - قیمت کود دامی پوسیده - کود دامی الک شده - قیمت خرید کود دامی - کود گاوی و کود دامی فله 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر