کود مرغی کال

کود مرغی کال

با وجود اینکه کود مرغی یکی از بهترین انواع کود کشاورزی می باشد ولی باید در مصرف آن میزان مورد نیاز را رعایت نمود زیرا این کود , به خصوص در حالت تازه , دارای میزان زیادی آمونیاک است.

 کود مرغی کال

در کلیه فصول سال امکان استفاده از کود مرغی وجود دارد ولی در صورتی که در فصل پاییز مصرف شود, میزان بسیار بیشتری ازت در خاک باقی می ماند و گیاهان حداکثر استفاده را از آن می برند. با وجود اینکه کود مرغی یکی از بهترین انواع کود کشاورزی می باشد ولی باید در مصرف آن میزان مورد نیاز را رعایت نمود زیرا این کود , به خصوص در حالت تازه , دارای میزان زیادی آمونیاک است.

 

کلمات مرتبط : فروش کود مرغی - قیمت کود مرغی خشک - تولید کنندگان کود مرغی فله - تولید کود مرغی پلت شده - فروشنده کود مرغی گرانوله - آنالیز کود مرغی غنی شده - خرید و فروش کود مرغی پلیتی - میزان مصرف کود مرغی برای درختان - کود مرغ فله ای - فروش کود مرغی گوشتی - قیمت کود مرغی تخم گذار - کود مرغ قفسی - کود مرغ سالنی - chicken manure

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 278 کاربر