کود مایع هوموسی گوگرد دار

کود مایع هوموسی گوگرد دار

کود مایع هوموسی گوگرد دار به دلیل دارا بودن عناصر مغذی آلی و شیمیایی نظیر اسید هیومیک و سولفور دارای کیفیت بسیار مناسبی جهت تقویت و بهبود کیفیت خاک زمین ها کشاورزی و زراعی می باشد.

 کود مایع هوموسی گوگرد دار

انواع مختلف و بسیار فراوانی کود کشاورزی وجود دارد که به صورت شیمیایی , حیوانی و آلی بوده و دارای طیف گسترده ای عناصر پر مصرف و ریز مغذی های مورد نیاز برای رشد و محصول دهی گیاهان و درختان است. عناصر پر مصرف مورد نیاز برای تشکیل ساختار های گیاهی عبارتند از ازت , پتاس و فسفات که معمولا در گیاهان به صورت ثابت وجود نداشته بلکه وظایف مختلفی چون انتقال انرژی , حمل و نقل اکسیژن و مواد غذایی و نیز ساخت ریشه و ساق و برگ را بر عهده دارد. گوگرد نیز پس از این عناصر به عنوان مهم ترین ماده مطرح بوده و در فتوسنتز گیاهان نقش دارد. همچنین برای تولید پروتئین و اسید های آمینه نیز الزامی است. کود مایع هوموسی گوگرد دار یک کود کشاورزی سنتزی می باشد و ترکیبی از مواد آلی نظیر اسید هیومیک و شیمیایی نظیر گوگرد است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر