پرلیت منبسط شده چیست

پرلیت منبسط شده چیست

پرلیت نوعی کانی اسیدی یا حد واسط آتشفشانی است که در محیط های مرطوب با جذب آب به صورت مولکول یا هیدروکسیل به طور ناپایداری تبلور پیدا کرده و حالت شیشه ای ایجاد می نماید.

 پرلیت منبسط شده چیست

پرلیت منبسط شده چیست

پرلیت نوعی کانی معدنی سخت و ساینده با درجه سختی 5 و 6 است که میزان آب زیادی در ترکیب خود دارد. در صورتی که این ماده در کوره در دمای 700 تا 1100 درجه حرارت ببیند. پرلیت نوعی کانی اسیدی یا حد واسط آتشفشانی است که در محیط های مرطوب با جذب آب به صورت مولکول یا هیدروکسیل به طور ناپایداری تبلور پیدا کرده و حالت شیشه ای ایجاد می نماید.

 

کلمات مرتبط : پرلیت چیست - فروش پرلیت منبسط - قیمت پرلیت - خاک پرلیت چیست - بلوک پرلیت و بتن - پرلیت در کشاورزی - پرلیت منبسط شده - پرلیت اصفهان - شرکت پرلیت صادراتی - معدن پرلیت خام - پرلیت ساختمانی - پرلیت و کوکوپیت - پرلیت کلوخه - perlite

برای خرید پرلیت خام و منبسط شده با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی به شماره تلفن 02133324980 تماس حاصل فرمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر