پرلیت شیراز

پرلیت شیراز

بخش های گسترده ای از کشور ایران به دلیل دوری از دریاها و یا گرمای زیاد با خشکی و بارش اندک مواجه بوده و امکان کشاورزی در این مناطق بسیار ضعیف می باشد و یا به کلی از بین رفته است.

 پرلیت شیراز

پرلیت یکی از مواد معدنی مفید می باشد که قادر است تا چندین برابر حجم خود آب جذب نموده و آن را برای مدتی نگهداری کند سپس در اختیار گیاهان قرار دهد. همچنین اندک میزان رطوبت محیط را نیز جذب می نماید. بخش های گسترده ای از کشور ایران به دلیل دوری از دریاها و یا گرمای زیاد با خشکی و بارش اندک مواجه بوده و امکان کشاورزی در این مناطق بسیار ضعیف می باشد و یا به کلی از بین رفته است.

 

کلمات مرتبط : پرلیت چیست - فروش پرلیت منبسط - قیمت پرلیت - خاک پرلیت چیست - بلوک پرلیت و بتن - پرلیت در کشاورزی - پرلیت منبسط شده - پرلیت اصفهان - شرکت پرلیت صادراتی - معدن پرلیت خام - پرلیت ساختمانی - پرلیت و کوکوپیت - پرلیت کلوخه - perlite

برای خرید پرلیت خام و منبسط شده با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی به شماره تلفن 02133324980 تماس حاصل فرمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر