ویژگی های اسید هیومیک

ویژگی های اسید هیومیک

ویژگی های اسید هیومیک در کشاورزی و بارور سازی خاک چنان مشهود است که این ماده امروزه در حال جایگزین شدن به جای کود های شیمیایی می باشد. دارا بودن مواد موجود در کود های شیمیایی و عدم برخورداری از مخاطرات و مضرات این کود ها سبب شده امروزه در بسیاری از کشور ها به خصوص کشور های پیشرفته, به کود اسید هیومیک به عنوان یک کود ارگانیک و طبیعی توجه خاصی شود.

 ویژگی های اسید هیومیک

اسید هیومیک قادر است بافت خاک را سبک و متخلخل نموده و موجب هوادهی بهتر شود. همچنین میکروارگانیسم های مفید خاک را تقویت نمود و به رشد شبکه ریشه در خاک کمک فراونی می نماید.

 

کلمات مرتبط : فروش اسید هیومیک - قیمت اسید هیومیک - اسید هیومیک پودری - اسید هیومیک مایع - هوماس - هیومیک اسید مایع - هیومیک پتاس - هیومات پتاسیم - کود هیومیک اسید - هیومیک چیست - نحوه مصرف اسید هیومیک - نقش اسید هیومیک در گیاه - کود لئوناردیت - اسيد هيوميك - humic acid - اسید های هیومیک - اسید هیومیک پسته - اسید هیومیک گرانول

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 279 کاربر