هیومیک اسید چیست

هیومیک اسید چیست

اسید هیومیک را می توان به عنوان یک کود فوق العاده دانست. این ترکیب که از تجزیه زیستی مواد ارگانیک حاصل می شود دارای چگالی مولکولی بالایی بوده و دارای یکی از بزرگ ترین و انعطاف پذیر ترین مولکول ها است.

 هیومیک اسید چیست

هیومیک اسید چیست ؟

مواد آلی پس از تجزیه بیولوژیک در محیط تبدیل به مواد هیومیکی می شوند. این ترکیبات در بردارنده بسیاری از مواد غذایی مورد نیاز گیاهان می باشند. مزایای استفاده از اسید هیومیک در کشاورزی عبارتند از: افزایش فعالیت ریز ساختار ها و بهبود شرایط بیولوژیک خاک - افزایش کیفیت ساختار خاک با ایجاد تخلخل و سبک شدن خاک - گسترش شبکه ریشه گیاهان و همچنین افزایش قدرت جذب و بسیاری فواید دیگر

 

کلمات مرتبط : فروش اسید هیومیک - قیمت اسید هیومیک - اسید هیومیک پودری - اسید هیومیک مایع - هوماس - هیومیک اسید مایع - هیومیک پتاس - هیومات پتاسیم - کود هیومیک اسید - هیومیک چیست - نحوه مصرف اسید هیومیک - نقش اسید هیومیک در گیاه - کود لئوناردیت - اسيد هيوميك - humic acid - اسید های هیومیک - اسید هیومیک پسته - اسید هیومیک گرانول

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 277 کاربر