هیومیک اسید برای پسته

هیومیک اسید برای پسته

پسته یکی از محصولات مناطق خشک و کم بارش است. خاک این مناطق به دلیل بارش اندک, معمولا شور و آهکی شده و عمق زمین سفت می شود که به همین دلیل ریشه درخت پسته توانایی خود را در جذب مواد غذایی از دست می دهد.

 هیومیک اسید برای پسته

اسید هیومیک برای پسته سبب می شود تا حجم ریشه های درخت افزایش قابل توجهی یافته و جذب ازت و آهن را برای گیاه تسهیل می نماید. همچنین به دلیل دارای بودن انواع اسید های آمینه و اسید نوکلئیک, قدرت جذب ریشه را افزایش داده و موجب افزایش جذب یون های منگنز, منیزیم و فسفر می گردد. کود هیومیک اسید سبب بهبود فعالیت های میکروارگانسیم های مفید خاک شده و همچنین عمل فتوسنتز و تنفس گیاه را بالا می برد می دهد.

 

کلمات مرتبط : فروش اسید هیومیک - قیمت اسید هیومیک - اسید هیومیک پودری - اسید هیومیک مایع - هوماس - هیومیک اسید مایع - هیومیک پتاس - هیومات پتاسیم - کود هیومیک اسید - هیومیک چیست - نحوه مصرف اسید هیومیک - نقش اسید هیومیک در گیاه - کود لئوناردیت - اسيد هيوميك - humic acid - اسید های هیومیک - اسید هیومیک پسته - اسید هیومیک گرانول

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر