قیمت کانی زئولیت

قیمت کانی زئولیت

قیمت کانی زئولیت بر اساس مالفه های مختلفی تعیین می گردد. انواع مختلفی از  کانی زئولیت در طبیعت یافت می شود که هر یک دارای ویژگی ها و خصوصیات مشخصی است.

قیمت کانی زئولیت

امروزه در حدود پنجاه نوع کانی زئولیت طبیعی یافت شده است که تنها 8 نوع آن دارای گستردگی و فراوانی می باشند و ارزش استخراج دارند که این 8 نوع عبارتند از آنالیسم, شابازیت, کلینوپتیلولایت, اریونیت, هولاندیت, لامونیت, موردنیت و فیلیپیست. در میان این هشت گونه, زئولیت کلینوپتیلولایت فراوان ترین و با ارزش ترین نوع آن است. زئولیت کلینوپتیلولیت دارای دارای قدرت جذب فوق العاده ای می باشد به شکلی که هر یک کیلوگرم از آن می تواند به اندازه یک زمین فـوتبال را پوشش دهد. همچنین دارای خاصیت جذب انتخابی است یعنی ویتامین ها و مواد ارگانیک مفید را حفظ نموده و میزان زیادی از مواد سمی را را خنثی می نماید. قیمت کانی زئولیت بر اساس مالفه های مختلفی تعیین می گردد. انواع مختلفی از  کانی زئولیت در طبیعت یافت می شود که هر یک دارای ویژگی ها و خصوصیات مشخصی است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر