قیمت پودر زاج

قیمت پودر زاج

سایت پارس شیمی به عنوان سایت مرجع در زمینه اعلام قیمت پودر زاج ( سولفات آلومینیوم 17 درصد ) و همچنین زاج سبز و زاج گردویی و نباتی در خلوص متفاوت و به صورت بسته بندی کیسه ای و فله ای

قیمت پودر زاج

انواع و اقسام مختلف و فراوانی از زاج وجود دارند که برخی از آن ها عبارتند از  زاج سفید یا سولفات آلومینیوم پتاسیم - زاج احمر - زاج سبز یا سولفات آهن - زاج اصفر - زاج سیاه یا کروم - زاج سرخ و سیاه - زاج‌ الاساکفه - زاج مقطر - زاج جامد - زاج مطبوخ - زاج بلوری یا زینتی - زاج قبرسی - زاج لاری - زاج رومی - زاج روش - زاج شرقی - زاج انگلیسی - زاج شیری - زاج پاریسی  و ...

اما مشهور ترین نوع آن زاج سفید است که سبک وزن بوده و مرغوب ترین نوع آن مصری براق مانند زرنیخ بدخشی می باشد و ترد بوده بطوریکه در دست زود خورد می شود و دارای ساختار بلوری و ظاهری مانند نمک سنگ است. زاج سفید در حقیقت سولفات مضاعف پتاسیم و آلومینیم بوده و آن را با نام آلوم می شناسند.

سایت پارس شیمی به عنوان سایت مرجع در زمینه اعلام قیمت پودر زاج ( سولفات آلومینیوم 17 درصد ) و همچنین زاج سبز و زاج گردویی و نباتی در خلوص متفاوت و به صورت بسته بندی کیسه ای و فله ای

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر