فروش زئولیت طبیعی

فروش زئولیت طبیعی

پارس شیمی تولید کننده و فروش زئولیت طبیعی در انواع مختلف و با جذب آب متفاوت و با کیفیت تایید شده به منظور مصرف در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی و با قیمت مناسب

فروش زئولیت طبیعی

زئولیت های طبیعی که در محیط یافت می شوند به دو صورت رسوبی و یا آتشفشانی (آذرین) دسته بندی می شوند. زئولیت ها نوعی از هیدروسیلیکاتهای آلومینیوم همراه با برخـی یون ها و اکسیدهای فلـزات قلیایی و یا قلیایی خاکی هستند که کمپلکس کریستالی سیلیـکاته زنجیره های گسترده و پیوسـته ایی را ایجاد نموده اند. امروزه در حدود پنجاه نوع زئولیت طبیعی در سراسر کره زمین یافت شده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

ناتروليت, تامسونیت, فيليپسيت, كلينوپتيلوليت, موردنيت, لامونتيت, شابازيت, استيلبيت و ... که هر یک از نظر میزان جذب, تبادل بونی, اندازه حفره ها و ... با هم متفاوت می باشند.

پارس شیمی تولید کننده و فروش زئولیت طبیعی در انواع مختلف و با جذب آب متفاوت و با کیفیت تایید شده به منظور مصرف در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی و با قیمت مناسب

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر