فروش زئولیت اصفهان

فروش زئولیت اصفهان

به اطلاع کلیه مصرف کنندگان محتر می رساند گروه صنعتی پارس شیمی آمادگی فروش زئولیت اصفهان و دیگر شهر های استان اصفهان نظیر کاشان, خمینی شهر, نجف آباد, شاهین شهر, شهرضا, فولاد شهر, مبارکه, فلاورجان و ...

فروش زئولیت اصفهان

از نظر صنعتی زئولیت های طبیعی دارای مصارف اندکی هستند که دلیل اصلی آن عدم یکنواختی در خواص آنها است اما زئولیت های مصنوعی مواد شیمیایی ویژه ای با خلوص بالا می باشند که مصارف بسیار گسترده ای دارند. ویژگی های اصلی فیزیکی و شیمیایی زئولیت ها مربوط به ترکیب شیمیایی و ساختمان بلوری آنهاست به عبارت دیگر خواص آنها به طبیعت شیمیایی و فیزیکی آب موجود در ساختمان زئولیت ها و همچنین به نحوه قرار گرفتن آب درون شبکه های مولکولی وابسته است. از لحاظ کلی زئولیت های سنتزی با توجه به تعداد و سایز حفره ها به 4 دسته کلی تقسیم بندی می گردند:

  1. زئولیت ها با اندازه حفره های کوچک
  2. زئولیت ها با اندازه حفره های متوسط
  3. زئولیت ها با اندازه حفره های بزرگ
  4. زئولیت ها با اندازه حفره های بسیار بزرگ

به اطلاع کلیه مصرف کنندگان محتر می رساند گروه صنعتی پارس شیمی آمادگی فروش زئولیت اصفهان و دیگر شهر های استان اصفهان نظیر کاشان, خمینی شهر, نجف آباد, شاهین شهر, شهرضا, فولاد شهر, مبارکه, فلاورجان و ...

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر