عکس زاج سفید

عکس زاج سفید

به منظور آشنایی با اطلاعات مختلف در مورد زاج ها و دریافت عکس زاج سفید و کاربرد ها و مصارف متفاوتی که این ترکیب دارد و همچنین نام ها و فرمولاسیون این ماده با سایت پارس شیمی همراه شوید.

عکس زاج سفید

زاجها یکی از انواع نمک های مضاعف هستند. نمک های مضاعف زمانی به دست می آیند که دو نمک به نسبت مولی ساده با هم متبلور گردند و شکل بلوری نمک به دست آمده با شکل بلوری هر دو نمک همسان باشد. آلوم ها در طیف وسیعی از کاربرد ها مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد در آب محلول بوده و طعم شیرینی دارند, با اسید ها واکنش داده و زمانی که حرارت داده شوند, ذوب می گردند و اگر حرارت ادامه دار باشد, آب کریستال های آن خارج شده و پودری بدون شکلی از آن باقی می ماند. ساختار بلوری نمک حاصل با شکل بلوری دو نمک اولیه يکی بوده و از پایداری مناسبی برخوردار است. ولی برخلاف این نمک ها، زاج ها ساختار خاص خود را داشته و حتما لازم نیست که شیاهتی به نمک ها اولیه داشته باشند.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر