زاج کروم

زاج کروم

به منظور آشنایی با انواع مختلف زاج از جمله زاج کروم و شناخت کاربرد ها و مصارف و خصوصیات و ویژگی ها و خصوصیات مختلف فیزیکی و شیمیایی این ماده, سایت پارس شیمی را مطالعه نمایید.

زاج کروم

زاج ماده ای معدني و با ساختار بلوري می باشد که در رنگ ها مختلفی چون سفید, سبز, سیاه و ... وجود دارد و مزه آن شيرين و قابض است و به غالبا به راحتی در آب حل می گردد. زاجها از انواع نمک های مضاعف می باشند. این گونه نمک ها به علت متبلور شدن همزمان دو نمک با هم با شرایط مولی ساده ایجاد می گردد. زاج ها از نظر بلوری با ساختار بلوری دو نمک سازنده خود شباهت دارند. زاج کروم نیز از انواع نمک های مضاعف و آلوم ها محسوب می گردد. این ماده دارای رنگ مشکی بوده و به زاج سیاه شهرت دارد. به منظور آشنایی با انواع مختلف زاج از جمله زاج کروم و شناخت کاربرد ها و مصارف و خصوصیات و ویژگی ها و خصوصیات مختلف فیزیکی و شیمیایی این ماده, سایت پارس شیمی را مطالعه نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر