زاج و بوی عرق

زاج و بوی عرق

زاج دارای کاربرد ها و مصارف مختلفی در زندگی بشر است. از زمان های گذشته از این ماده در طب سنتی ایرانی سود برده می شده است. برای آگاهی از ارتباط زاج و بوی عرق و درمان برخی بیماری ها, بخش سولفات سایت پارس شیمی را دنبال نمایید.

زاج و بوی عرق

بوی عرق یکی از آزار دهنده ترین مشکلات به خصوص در فصول گرم سال می باشد. گرمای هوا سبب افزایش تعریق و فعالیت های میکروبی موجب ایجاد بوی بد می گردد. زاج سفید و دیگر موادی که دارای ترکیبات نمک های آلومینیوم هستند, دارای خاصیت میکروب کشی می باشند و بوی عرق را کاهش می دهند. همچنین زاج ماده ای قابض بوده و سبب می شود تا منافذ عرق کوچک گردد و میزان تعرق کاهش یابد. رابطه زاج و بوی عرق موجب گردیده تا در صنایع بهداشتی و آرایشی از آن برای تولید دئودورانت و مواد ضد تعریق استفاده گردد. زاج دارای کاربرد ها و مصارف مختلفی در زندگی بشر است. از زمان های گذشته از این ماده در طب سنتی ایرانی سود برده می شده است. برای آگاهی از ارتباط زاج و بوی عرق و درمان برخی بیماری ها, بخش سولفات سایت پارس شیمی را دنبال نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 277 کاربر