زاج و برنج

زاج و برنج

زاج و برنج از قدیم الیام دارای رابطه بوده اند و در پخت سنتی برنج از زاج استفاده می شده است, همچنین زاج دارای کاربرد ها و مصارف مختلفی در بخش های متفاوت صنعتی و خدماتی هستند.

زاج و برنج

زاج سفید در رستوران ها در زمان پخت برنج به آن اضافه می شود تا موجب سفید شدن و قد کشیدن برنج شود. همچنین در صورتی که مقداری زاج سفید در ظرف ریخته شده و جوشانده شود, ظرف را سفید می کند. زاج سفید یا سولفات آلومینیوم پتاسیم یک ماده شیمیایی بوده  که ساختار آن به شکل بلوری و کریستالی می باشد. از زاج سفید در طب سنتی برای درمان خونریزی, درمان زخم ها, جلوگیری از تعریق, درمان التهابات مجاری ادراری, دفع سنگ های کلیه و مثانه و ...استفاده می شده است. همچنین زاج و برنج از قدیم الیام دارای رابطه بوده اند و در پخت سنتی برنج از زاج استفاده می شده است, همچنین زاج دارای کاربرد ها و مصارف مختلفی در بخش های متفاوت صنعتی و خدماتی هستند.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر