زاج سفید و خواص آن

زاج سفید و خواص آن

به منظور آشنایی با زاج سفید و خواص آن و ویژگی ها و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن و همچنین نوع ساختار مولکولی و اسامی دیگر این ترکیب, بخش سولفات آلومینیوم سایت پارس شیمی را مطالعه نمایید.

زاج سفید و خواص آن

زاج سفید و خواص آن

زاج سفید یا زاج عطاری همان سولفات آلومینیوم می باشد. بهترین خاصیت زاج سفید در سرطان مثانه, زخم های کلیه و مجاری ادراری و مثانه و کاهش دادن ورم ها و بادها در این اعضا و همچنین درمان سنگ های کلیه است. زاج برای مردم ایران دارای جایگاه خاصی بوده به طوری که آن را با اسفند می سوزاندند هم جهت رفع حشرات و هم برای رفع چشم زخم بکار می رفته است. زاج سفید قادر است آلبومین را منعقد کرده و آب بافتها را جذب خود نماید به همین دلیل یکی از بهترین مواد قابض و خون بند است و در داخل و یا خارج از بدن مانع ترشحات می شود. همچنین از خاصیت ضد میکروبی برخوردار بوده و اگر روی پوست قرار گیرد سبب تنگی منافذ شده و یک نوع احساس خشک بودن در بافت ها ایجاد می نماید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر