روش تولید زاج

روش تولید زاج

برای آشنایی با انواع مختلف روش تولید زاج ها و خلوص و کیفیت و آنالیز هر یک و همچنین کاربرد ها و مصارف متفاوت انواع زاج در بخش های صنعتی و غیر صنعتی, بخش سولفات آلومینیوم سایت پارس شیمی را مطالعه نمایید.

روش تولید زاج

روش تولید زاج های مختلف با هم متفاوت است. تعداد بسیار زیادی زاج وجود دارد که هر یک دارای ترکیب شیمیایی و فرمولاسیون متفاوتی هستند. زاج ها نوع خاصی از مواد شیمیایی می باشند که به نمک های مضاعف شهرت دارند زیرا از ترکیب مولی دو نوع نمک دیگر به دست می آیند. برای مثال زاج سفید نمک مضاعف آلومینیوم و پتاسیم می باشد و زاج سبز نیز نمک مضاعف آهن است. همچنین هر یک از انواع زاج دارای کاربرد مخصوص به خود می باشد. زاج اخضر در کشاورزی دارای کاربرد است, زاج سفید در صنایع بهداشتی و یا تصفیه آب مصرف می شود. روش تولید زاج ها مختلف بوده و می توان از اسید شویی به روش های مختلف برای تولید آن ها سود برد نظیر اسید شویی هیدروکسید آلومینیوم و یا اسید شویی ضایعات آهن و یا مس

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر