روش تولید اسید هیومیک

روش تولید اسید هیومیک

روش تولید اسید هیومیک از طریق تجزیه زیستی مواد آلی و ارگانیسم های زنده در شرایط خاص و توسط ریز ساختار های مشخصی می باشد. اسید های هیومیک متشکل از ترکیبات معدنی و آلی متفاوتی چون انواع اسید آمینه - پتیدها - فنول‌ها - آلدهیدها و اسیدهای نوکلئیک می باشند که امکان پیوند با کاتیون های معدنی نیز در مولکول آن وجود دارد و در مجموع مولکولی بسیار پیچیده و با وزن بالا را ایجاد می نمایند. این ترکیبات می تواند تا هزاران سال در خاک باقی مانده و تجزیه نشوند.

 روش تولید اسید هیومیک

اسید هیومیک دارای ساختار بسیار پیچیده ای است. این ماده مولکولی بسیار بزرگ و انعطاف پذیر داشته و قادر است کاتیون های مختلفی نظیر Mg2+, Ca2+, Fe2+ , Fe3+ را در خود جای دهد.

 

کلمات مرتبط : فروش اسید هیومیک - قیمت اسید هیومیک - اسید هیومیک پودری - اسید هیومیک مایع - هوماس - هیومیک اسید مایع - هیومیک پتاس - هیومات پتاسیم - کود هیومیک اسید - هیومیک چیست - نحوه مصرف اسید هیومیک - نقش اسید هیومیک در گیاه - کود لئوناردیت - اسيد هيوميك - humic acid - اسید های هیومیک - اسید هیومیک پسته - اسید هیومیک گرانول

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر