انواع زئولیت

انواع زئولیت

به منظور آشنایی با زئولیت و دریافت اطلاعات مختلف در مورد این ماده نظیر انواع زئولیت طبیعی و مصنوعی و کاربرد ها و مصارفی که دارد, سایت پارس شیمی را دنبال نمایید.

انواع زئولیت

زئولیت ها عموما در دو دسته طبیعی و مصنوعی قرار می گیرند. کاربرد زئولیت‌های مصنوعی و طبیعی با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن‌ ها تقسیم بندی می گردد زیرا هر گونه از زیولیت ها دارای ساختمان بلوری و ترکیب شیمیایی متفاوت می باشد. زئولیت های صنعتی بیشتر در بخش های مختلف صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. به علت نیاز صنایع مختلف برای استفاده از زئولیت های صنعتی بررسی های گسترده ای به منظور تولید آن ها انجام گرفته است. امـروزه در حدود پنجاه نمونه زئولیت طبیعی یافت و در حدود 150 نوع زئولیت مصنوعی به تولید رسیده است اما با توجه به این که انواع مختلف و فراوان معدن زئولیت در سطح جهان یافت شده است, باز هم زئولیت مصنوعی از اهمیت زیادی در صنایع برخوردار است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر