آنالیز اسید هیومیک

آنالیز اسید هیومیک

 در حال حاضر استاندارد صنعتی مشخصی برای آنالیز اسید هیومیک و اسید فولویک وجود ندارد و تولید کنندگان از متد هایی استفاده می نمایند که درر نتیجه بازده آنالیزی متفاوتی دارد. بنابراین نتایج آنالیز هایی که توسط آزمایشگاه های متفاوت ارائه می شود با توجه به روش آنالیز دارای اعداد گوناگونی است. برای مثال چنانچه میزان اسید فولویک توسط روش Verplogh & Brandvold برابر با 8% تعیین شود ، این مقدار در روش کلاسیک برابر 0.15% خواهد بود.

 آنالیز اسید هیومیک

آنالیز اسید هیومیک پارس شیمی

 گروه صنعتی پارس شیمی مفتخر است به صورت رسمی و برای چندین سال ، اقدام به واردات با کیفیت ترین هیومیک اسید با خلوص 65% تا 70 درصد از کشور چین نموده است و محصولی را در اختیار کشاورزان و مصرف کنندگان محترم کشورمان قرار داده است که از هر لحاظ مورد رضابت می باشد. اسید هیومیک وارداتی پارس شیمی به صورت پودری یک دست و فاقد هر گونه مواد ناخالص است و به راحتی و به طور کامل در آب قابلیت انحلال پذیری سریعی دارد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر