diammonium phosphate iran

diammonium phosphate iran

کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات که درمیان کشاورزان با نام کود سیاه نیز شناخته می شود نوعی کود کشاورزی بسیار مورد نیاز برای زمین های زراعی است که جهت تامین نیاز گیاهان مصرف می شود.

 diammonium phosphate iran

فسفر یکی از مهم ترین عناصر مورد نیاز برای گیاهان است که تاثیر مستقیمی در فتوسنتز دارد. این عنصر از طریق انواع مختلف کود کشاورزی فسفاته همچون کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات باید تامین شود. کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات که درمیان کشاورزان با نام کود سیاه نیز شناخته می شود نوعی کود کشاورزی بسیار مورد نیاز برای زمین های زراعی است که جهت تامین نیاز گیاهان مصرف می شود.

 

Pars Shimi Inc., established to provide highly popular chemical and petrochemical products and is headquartered at Tehran city.

Some of our products:

Caustic Soda ( Sodium Hydroxide ) | Calcium Carbonate | Quicklime and Slaked Lime | Aluminium Sulfate | Iron Ore | Phosphate Rock | Raffinate C4 | Paraffin | Salt | Sulfuric Acid | tar

 

Contact information : 

Email : info@parschemical.com
Telephone : +98 21 33324980
Mobile :+98 912 8124103      +(Mobile Apps)

کلمات مرتبط : سود پرک - سود مایع - آهک هیدراته - آهک زنده - کربنات کلسیم - خاک فسفات - اسید سولفوریک - پارافین - سنگ آهن - پودر سنگ - نمک صنعتی - کود مرغی - اسید هیومیک - سولفات آهن - سولفات آلومینیوم - اکسید روی

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر