پرلیت زنجان

پرلیت زنجان

پرلیت از گذشته های دور توسط انسان مورد استفاده قرار می گرفته است. طبق براورد ها در پوسته زمین در حدود 700 میلیون تن پرلیت ذخیره شده که در سال 2011 حدود 1/7 میلیون تن آن اسخراج گردیده است.

 پرلیت زنجان

در صورت استفاده از پرلیت در صنایع مختلف آثار چشمگیری در پی دارد. این ماده یک عایق حرارتی مناسب بوده و همچنین سبب سبک شدن ملات به دست آمده می شود. پرلیت از گذشته های دور توسط انسان مورد استفاده قرار می گرفته است. طبق براورد ها در پوسته زمین در حدود 700 میلیون تن پرلیت ذخیره شده که در سال 2011 حدود 1/7 میلیون تن آن اسخراج گردیده است.

 

کلمات مرتبط : پرلیت چیست - فروش پرلیت منبسط - قیمت پرلیت - خاک پرلیت چیست - بلوک پرلیت و بتن - پرلیت در کشاورزی - پرلیت منبسط شده - پرلیت اصفهان - شرکت پرلیت صادراتی - معدن پرلیت خام - پرلیت ساختمانی - پرلیت و کوکوپیت - پرلیت کلوخه - perlite

برای خرید پرلیت خام و منبسط شده با بخش بازرگانی گروه صنعتی پارس شیمی به شماره تلفن 02133324980 تماس حاصل فرمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر