مواد شیمیایی صنعتی

مواد شیمیایی صنعتی

مواد شیمیایی به هر نوع ترکیبی از مواد و عناصر ساده گفته می شود که با پیوندی خاص به صورت کووالانسی, یونی و یا نمک شکل گرفته اند. مواد شیمیایی صنعتی به دو گروه عمده تقسیم بندی می شوند که عبارتند از مواد شیمیایی آلی و معدنی

مواد شیمیایی صنعتی

مواد شیمیایی آلی در بدن موجودات زنده تشکیل می شوند و از آن به عنوان شیمی کربن یاد می شود زیرا در تمام ترکیبات آلی و ارگانیک حتما با عنصر کربن وجود داشته باشد. مواد معدنی نیز به صورت گسترده ای در سطح کره زمین یافت می شود. این مواد در ترکیب با هم می باشند نظیر ترکیبات فلزی, آب, دی اکسید کربن و ...

برخی از دسته بندی مواد شیمیایی عبارتند از کربنات - نیترات - هیدروکسید - اسید - هیدروکربن - فسفات - سولفات - سولفیت - اکسید و .... دلیل نام گذاری این مواد شیمیایی به علت وجود یک یون یا ترکیب خاص در ساختار آنها است که همیشه وجود داشته و پایه اصلی تشکیل دهنده هر دسته از این مواد می باشد. برای مثال تمام ترکیبات سولفات در ساختار خود دارای یون منفی SO4 می باشند و در صورتی که یک اکسیژن از این ترکیبات خارج شده و به صورت یون SO3 در بیاید دیگر آن ماده شیمیایی از گروه سولفات ها خارج شده و تبدیل به سولفیت می شود.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر