مواد شیمیایی

گروه صنعتی پارس شیمی بزرگ ترین وارد کننده و فروشنده مواد شیمیایی آلی و معدنی نظیر سولفات ها, کربنات ها, اسید ها, قلیای ها و ... با بهترین کیفیت و شرایط قیمتی مناسب

مواد شیمیایی

مواد شیمیایی دارای ترکیبی خاص ار عناصر پایه می باشد که به روش های مختلف شیمیایی یا بیوشیمیایی با هم پیوند دارند. این ترکیبات دارای فرمولاسیون و ویژگی ثابتی تحت هر شرایطی می باشند. برخی از ساده ترین و فراگیر ترین ماده های شیمیایی عبارتند از آب و گاز دی اکسید کربن که سراسر کره زمین را فرا گرفته اند. ماده های شیمیایی به صورت یون و یا نمک های مختلف آلی و معدنی شکل می گیرند و در 3 فاز گاز, مایع و جامد امکان تشکیل شدن دارند.

مواد شیمیایی به صورت بالک (صنعتی), فاین و آزمایشگاهی تولید می شوند که هر یک دارای کاربرد خاصی می باشد. هر ماده شیمیایی بر اساس دو روش قابلیت نام گذاری دارد که عبارتند از روش  IUPAC و CAS. همچنین بسیاری از مواد نیز با نام های مختلفی همچون نام های معمولی و محاوره ای شناخته می شوند.

سود پرک

جوش شیرین

آب مقطر

سود مایع

پرمنگنات

آب ژاول

گوگرد قرمز

مواد ضدعفونی کننده و گندزدا

تگزاپون

فرمالین

پارافین

وازلین

بوراکس

آب اکسیژنه

مواد شیمیایی صنعتی

پرکلرین

پلي آلومینیوم کلراید

CMC

نشاسته حفاری

آمونیاک