زاج و عرق

زاج و عرق

جهت آشنایی با رابطه زاج و عرق بدن و همچنین آگاهی از کاربرد ها و مصارف مختلف آن با ما همراه شده و با تاریخچه این ماده شیمیایی و همچنین مشخصات و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن آشنای شوید.

زاج و عرق

زاج سفید نام تجاری و سنتی سولفات آلومینیوم پتاسیم است که آن را با نام آلوم نیز می شناسند. زاج نوعی نمک مضاعف آلومینیوم و پتاسیم بوده و ماده مهم در طب سنتی است. ویژگی های موادی که در ترکیبات خود دارای نمک آلومینیوم هستند این است که دارای خاصیت قابض می باشند بدین معنا که اگر بر روی پوست قرار گیرد, موجب تنگ شدن منافذ پوست می گردد که این عمل سبب کاهش تعرق بدن می شود. همچنین زاج دارای ویژگی میکروب کشی بوده و مجموع این دلایل باعث شده است تا از سولفات آلومینیوم به صورت گسترده ای در صنایع بهداشتی برای تولید مواد دئودورانت و ضد عرق استفاده شود.

جهت آشنایی با رابطه زاج و عرق بدن و همچنین آگاهی از کاربرد ها و مصارف مختلف آن با ما همراه شده و با تاریخچه این ماده شیمیایی همچنین مشخصات و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن آشنای شوید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر