زاج سفید ضد عرق

زاج سفید ضد عرق

زاج سفید یکی از انواع نمک های مضاعف می باشد که دارای کاربرد ها و مصارف مختلفی در بخش های متفاوت صنعتی و غیر صنعتی است, از ویژگی های زاج سفید ضد عرق بودن می باشد.

زاج سفید ضد عرق

زاج سفید نوعی نمک آلومینیومی می باشد که دارای فرمول سولفات آلومینیوم پتاسیم است. ویژگی موادی که در ترکیب خود دارای نمک های آلومینیومی می باشند این است که از آن ها به عنوان ماده کاهنده تعرق استفاده می گردد. زاج سفید ضد عرق یک ماده قابض بوده که در صورت تماس با پوست بدن موجب تنگ شدن منافظ پوستی شده و در نتیجه میزان تعریق را کاهش می دهد به همین علت از زاج سفید یا همان سولفات آلومینیوم در صنایع تولید دئودورانت استفاده بسیار گسترده ای می شود. زاج سفید یا زاج عطاری در طب سنتی نیز دارای کاربرد های گسترده ای بوده و از آن برای سفید کردن دندان ها, میکروب کشی و استریل نمودن زخم ها و حتی در آشپزی نیز از آن سود برده می شود. زاج سفید یکی از انواع نمک های مضاعف می باشد که دارای کاربرد ها و مصارف مختلفی در بخش های متفاوت صنعتی و غیر صنعتی است.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر