خرید و فروش سولفات منگنز

خرید و فروش سولفات منگنز

خرید و فروش سولفات منگنز به منظور استفاده در صنایع زراعی به عنوان یک کود کشاورزی مهم است زیرا منگنز از جمله ریز مغذی های مورد نیاز برای رشد و میوه دهی گیاهان مختلف می باشد.

خرید و فروش سولفات منگنز

کود کشاورزی سولفات منگنز به صورت پودری سفید رنگ و دارای ساختار کریستالی است. وجود منگنز برای انجام عمل فتوسنتز و تنفس گیاهان ضروری می باشد و فعالیت های آنزیمی در تنظیم متابوليسم ازت را کنترل می نماید. کمبود منگنز در گیاهان موجب می شود تا برگ های جوان زرد شده و میوه دهی کاهش یابد. وجود سولفات در این کود کشاورزی به عنوان بهترین عامل جهت کاهش pH و رفع مشکل خاک آهکی و شور مطرح بوده و جذب منگنز را تسهیل می نماید. این ریز مغذی کشاورزی به صورت چالکود در نزدیکی ریشه گیاهان و درختان در باغات میوه و زمین های زراعی استفاده می گردد. همچنین می توان آن را به شکل اسپری بر روی برگ ها نیز مورد استفاده قرار داد. خرید و فروش سولفات منگنز به منظور استفاده در صنایع زراعی به عنوان یک کود کشاورزی مهم است زیرا منگنز از جمله ریز مغذی های مورد نیاز برای رشد و میوه دهی گیاهان مختلف می باشد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 311 کاربر