تفاوت سولفات آلومینیوم و پلی آلومینیوم کلراید

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | شنبه 18 آذر 1396 در ساعت 17 : 3 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

تفاوت سولفات آلومینیوم و پلی آلومینیوم کلراید

فرایند تصفیه آب آشامیدنی و همچنین پساب کارخانجاتی که وارد محیط زیست می شود دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد. در این میان نقش مواد منعقد کننده بسیار مهم بوده و بدون این مواد نمی توان آب آشامیدنی مناسبی تهیه نمود. مواد شیمیایی همچون سولفات آلومینیوم و پلی آلومینیوم کلراید به دلیل عوامل مختلفی چون دارا بودن یون و اختلاف بار الکتریکی ، قادر به جمع آوری مواد سوسپانسیون موجود در آب ، حذف کدورت و ایجاد انعقاد ذرات معلق هستند. 

 

کدام بهتر است ؟ سولفات آلومینیوم یا پلی آلومینیوم کلراید 

طبق تحقیقات صورت گرفته ، سولفات آلومینیوم یا آلوم و پلی آلومینیوم کلراید یا پک ، هر دو در ایجاد خاصیت انعقادی و حذف ناخالصی ها و کدورت ، بسیار عالی عمل می کنند. این مواد هر 2 از جمله نمک های آلومینیوم هستند. البته عوامل مختلفی همچون pH آب ، میزان غلظت مواد ، نوع فیلتراسیون به کار رفته در سیستم و ... در این مقایسه دارای اهمیت هستند. یک تحقیق انجام شده در شرایط برابر نشان داد که سولفات آلومینیوم در ضعیف ترین و بهترین حالت 82.9% تا 99% خاصیت انعقادی و پلی آلومینیوم کلراید نیز به میزان 93.8% تا 99.6% قادر به جذب ذرات ریز معلق در آب آلوده بودند بنابراین می توان به صورت نسبی ، پلی آلومینیوم کلراید را بهتر از سولفات آلومینیوم دانست.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email: