تثبیت خاک رس با آهک و پودر سنگ

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | پنجشنبه 12 اسفند 1395 در ساعت 11 : 22 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

تثبیت خاک رس با آهک و پودر سنگ

در سال 1392 تحقیقی در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه هرمزگان به منظور سنجش تاثیر ترکیب پودر سنگ و آهک به منظور بهبود تثبیت خاک های ریز دانه رسی CL در آزمایشگاه انجام گردید. جهت آزمون های آزمایشگاهی از آزمون حدود آتربرگ ، سنجش دانه بندی ، تراکم استاندارد ، میزان مقاومت فشاری و آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا استفاده شد.

 تثبیت خاک رس با آهک و پودر سنگ

خاک های رسی به دلیل اینکه از ذرات ریزدانه تشکیل شده اند ، از مقاومت کافی به منظور ساخت بنا ها برخوردار نمی باشند. همچنین سایر فعالیت های زیستی نیز در این زمین امکان پذیر نیست. به منظور رفع این مشکل نیاز به انجام فرایند هایی به منظور تثبیت خاک وجود دارد. که یکی از آن استفاده از ملات هایی از پودر سنگ و آهک می باشد. در این تحقیق از پودر سنگ به دست آمده از کارخانجات سنگ بری بهمراه آهک پودری استفاده شد. چندین تکرار با درصد های مختلفی از آهک و پودر سنگ در کنار نمونه های شاهد به انجام رسید که نتایج آن به صورت چکیده زیر می باشد.

نتایج حاصل شده نشانگر کاهش معنادار در پلاستیسیته و تغییر در رطوبت بهینه و وزن واحد حجم بیشینه خاک رس بود که با افزایش درصد پودر سنگ و آهک این مقادیر نیز بهبود یافت. نتیجه آزمون مقاومت فشاری و نسبت باربری کالیفرنیا هم حاکی از آن بود که در تکرار های مختلف ، افزایش درصد پودر سنگ و آهک موجب افزایش میزان مقاومت فشاری تا میزان 6% پودر سنگ و 7% آهک بود. میزان باربری کالیفرنیا هم با 6% پودر سنگ و 9% اهک کاهش یافت.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email: