کود گاوی تازه

10 / 10 از 1 کاربر

کود گاوی تازه

کود گاوی تازه برای کشاورزی و زراعت و باغبانی بسیار با اهمیت است لذا کود گاوی برای صنایع مختلف کاربرد دارد اما کود گاوی تازه مصرف بسیار بالایی داشته و تقاضا برای این محصول در حال افزایش است لذا مصرف این ماده برای مصرف در زمین های کشاورزی و باغی و زراعت کاربرد دارد لذا تقاضا برای این محصول در حال ارزش است لذا کاربرد این ماده در حا زیادی  در کشاورزی و زراعت و باغی کاربرد دارد تقاضا برای صنایع مختلف از فروش کود گاوی بهره می برند.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email: