خواص اسید هیومیک

اسید هیومیک را می توان مهم ترین کود ارگانیک دانست که رفته رفته جای کود های شیمیایی را می گیرد. خواص اسید هیومیک در حاصلخیزی خاک و باروری درختان و گیاهان چنان گسترده است که مانند ترکیبی از انواع کود ها کشاورزی عمل می نماید.

 خواص اسید هیومیک

خواص اسید هیومیک در کشاورزی بسیار فراوان و گسترده است. این ماده موجب افزایش حجم ریشه ها می شود و جذب مواد غذایی را افزایش می دهد. همچنین فعالیت میکروارگانیسم ها را بهبود بخشیده و سبب جذب حداکثری ازت می شود. هیومیک موجب بهبود عمل فتوسنتز و تنفس گیاه شده و جذب موادی نظیر فسفر, کلسیم و منیزیم را برای گیاه تسهیل می نماید.

 

کلمات مرتبط : فروش اسید هیومیک - قیمت اسید هیومیک - اسید هیومیک پودری - اسید هیومیک مایع - هوماس - هیومیک اسید مایع - هیومیک پتاس - هیومات پتاسیم - کود هیومیک اسید - هیومیک چیست - نحوه مصرف اسید هیومیک - نقش اسید هیومیک در گیاه - کود لئوناردیت - اسيد هيوميك - humic acid - اسید های هیومیک - اسید هیومیک پسته - اسید هیومیک گرانول