خرید و فروش کربنات سدیم

پارس شیمی | بزرگ ترین فروشنده کربنات سدیم سبک و سنگین با کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسب جهت کاربرد در صنایع مختلف

خرید و فروش کربنات سدیم 

خرید و فروش کربنات سدیم به منظور استفاده در بخش های مختلف صنعتی و غیر صنعتی می باشد. این ماده که از نظر بازاری دارای نام سودا اش می باشد و یک ترکیب قلیایی است که از لحاظ شیمیایی دارای فرمول Na2CO3 است. کربنات سدیم صنعتی دارای ظاهری جامد و پودری و به رنگ سفید و فاقد بوی خاصی می باشد. از جمله ویژگی های مهم سدیم کربنات این است که با منیزیم و کلسیم واکنش می دهد بنابراین یکی از مهم ترین دلایل خرید و فروش کربنات سدیم در نرم نمودن آب های سنگین حاوی عناصر کلسیم و منیزیم است.

 

خرید و فروش کربنات سدیم در صنایع مختلف

مهم ترین کاربرد کربنات سدیم در تولید شیشه می باشد. استفاده از سودا اش در این صنعت سبب کاهش دمای ذوب مواد اولیه می گردد. چیزی در حدود نصف تولید این ماده در شیشه سازی به مصرف می رسد. همچنین در تولید مواد شوینده و صابون ها, خمیر دندان, در صنایع غذایی به عنوان ماده نگهدارنده و ... دارای کاربرد می باشد.

انواع مختلف سودا اش موجود در بازار ایران عبارتند از : کربنات سدیم شیراز - کربنات سدیم سمنان - کربنات سدیم مراغه - کربنات سدیم چینی

 

کربنات سدیم پتروشیمی شیراز

کربنات سدیم سمنان

کربنات سدیم مراغه

کربنات سدیم کاوه

کربنات سدیم فیروزآباد

کربنات سدیم فیروزآباد فارس

کربنات سدیم کاوه فیروزآباد

قیمت کربنات سدیم در بورس

فروش کربنات سدیم شیراز

فروش کربنات سدیم مراغه

فروش کربنات سدیم سمنان

بی کربنات سدیم شیراز

آنالیز کربنات سدیم سمنان

کربنات سدیم سنگین سمنان

کربنات سدیم سبک و سنگین سمنان

سایت شرکت کربنات سدیم سمنان

سایت کربنات سدیم سمنان

قیمت کربنات سدیم سمنان

شركت كربنات سديم سمنان

کربنات سدیم سمنان

کربنات سدیم سبک شیراز

کربنات سدیم سنگین شیراز

شرکت کربنات سدیم شیراز

خرید کربنات سدیم شیراز

آنالیز کربنات سدیم مراغه

کربنات سدیم مراغه

کارخانه کربنات سدیم مراغه

شرکت کربنات سدیم مراغه

شرکت کربنات مراغه

كربنات مراغه

سدیم کربنات سمنان

سودا اش سمنان

سودا اش کاوه

کربنات سدیم سبک سمنان

کربنات سدیم سبک پتروشیمی شیراز

کربنات سدیم سبک مراغه

فروش کربنات سدیم سنگین شیراز