کود کلرور پتاسیم

کود کلرور پتاسیم

کود کلرور پتاسیم در کنار کود کامل NPK و سولفات پتاسیم از جمله منابع تامین پتاس برای گیاهان می باشد. این کود شیمیایی کاملا در آب محلول بوده و به دلیل کم تحرک بودن , قبل از کاشت محصول مصرف می شود.

کلرور پتاسیم, کلرور پتاسیم چیست, قیمت کلرور پتاس, کود کلرور پتاسیم, کود شیمیایی کلرو پتاسیم, خرید کلرو پتاسیم, کلرور پتاسیم قرمز, کلرور پتاسیم گرانوله, کود KCl, کلرو پتاس خدماتی

پتاسیم نقش کاتالیزور را در گیاهان داشته و از آن ها در مقابل بیماری ها و آفات محافظت می کند. همچنین انتقال آب و مواد غذایی در گیاه و سنتز نشاسته و پروتئین نیز وابسته به آن است. کود کلرور پتاسیم در کنار کود کامل NPK و سولفات پتاسیم از جمله منابع تامین پتاس برای گیاهان می باشد. این کود شیمیایی کاملا در آب محلول بوده و به دلیل کم تحرک بودن , قبل از کاشت مصرف می شود.

کلمات مرتبط : کلرور پتاسیم چیست - قیمت کلرور پتاس سفید - کود کلرور پتاس روسی - کود شیمیایی کلرو پتاسیم - خرید کود کلروپتاس - فرمول شیمیایی کلرور پتاسیم قرمز - خرید کلرو پتاسیم - کلرور پتاسیم گرانوله - فروش پتاسیم کلراید - قیمت کلرور پتاس صورتی - کود KCl - کود کشاورزی کلرید پتاسیم کریستال و پودری

برای خرید کود شیمیای کلرور پتاسیم روسی و ازبکستان سفید و قرمز (صورتی) با بخش بازرگانی پارس شیمی به شماره های مندرج در سایت تماس حاصل نمایید.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر