کود کلات آهن

کود کلات آهن

کود کلات آهن را در کنار سولفات آهن و آهن 3 ظرفیتی می توان مهم ترین منابع تامین آهن مورد نیاز گیاهان در کشاورزی دانست. البته جذب این عنصر نیاز به ترمیم شرایط خاک کشاورزی نیز دارد.

 کود کلات آهن

با توجه به اینکه مهم ترین نقش اهن در گیاهان به منظور ساخت سبزینه یا کلروفیل می باشد در نتیجه کبود این عنصر با زردی گیاه مخصوصا در قسمت برگ ها همراه است. این عامل موجب تضعیف گیاه و کاهش توان محصول دهی آن می شود که باید با کود دهی مناسب و بهبود تهویه خاک جبران شود. کود کلات آهن را در کنار سولفات آهن و آهن 3 ظرفیتی می توان مهم ترین منابع تامین آهن مورد نیاز گیاهان در کشاورزی دانست. البته جذب این عنصر نیاز به ترمیم شرایط خاک کشاورزی نیز دارد.

 

کلمات مرتبط : فروش کلات آهن - کلات آهن 6 درصد - کود کلاته - فروش کود کشاورزی - کود شیمیایی - نانو کود کلات آهن - میزان مصرف کود کشاورزی - نحوه استفاده از کود کلات آهن خضرا - کود کلات آهن چیست - قیمت خرید کودهای کلات آهن - تاثیر کود آهن در کشاورزی - سولفات آهن

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر