کود کلات آهن چیست؟

کود کلات آهن چیست؟

کود کلات آهن نوعی کود شیمیایی کشاورزی است که حاوی عناصر آهن , سدیم و عناصر کلاته کننده می باشد که از آن به منظور تامین نیاز گیاهان به عنصر ضروری آهن استفاده می شود.

 کود کلات آهن چیست؟

وجود آهن در گیاهان دارای نسبت مستقیم با سبزی گیاه می باشد از این روی از جمله نشانه های کمبود آهن می توان به زردی برگ در حالی که رگبرگ ها تقریبا سبز مانده اند اشاره کرد. کمبود آهن موجب کاهش میزان کلروفیل و در نتیجه ناتوانی گیاه در جذب نور خورشید می شود. کود کلات آهن نوعی کود شیمیایی کشاورزی است که حاوی عناصر آهن , سدیم و عناصر کلاته کننده می باشد که از آن به منظور تامین نیاز گیاهان به عنصر ضروری آهن استفاده می شود.

 

کلمات مرتبط : فروش کلات آهن - کلات آهن 6 درصد - کود کلاته - فروش کود کشاورزی - کود شیمیایی - نانو کود کلات آهن - میزان مصرف کود کشاورزی - نحوه استفاده از کود کلات آهن خضرا - کود کلات آهن چیست - قیمت خرید کودهای کلات آهن - تاثیر کود آهن در کشاورزی - سولفات آهن

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر