کود ورمی کمپوست چیست؟

کود ورمی کمپوست چیست؟

ورمی کمپوست نوعی کود کشاورزی آلی می باشد که از فعالیت نوعی کرم به نام ورمی تولید می شود. این کود بسیار سبک و فاقد انواع مواد پاتوژنیک و تخم علف هرز بوده و اصلاح کننده خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک می باشد.

کود ورمی کمپوست چیست؟

ورمی کمپوست دارای رنگ تیره بوده و اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک است. این کود محصول گونه‌ای خاص از کرم ها، قارچ‌ها, باکتری‌ ها و اکتینومیست‌ ها می باشد و یکی از غنی ترین کود های مورد استفاده در زمین های زراعی است. مصرف این کود می تواند کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی را نسبت به کود شیمیایی بهبود بخشد. کود ورمی را می توان کود سبز دانست. نسبت کربن به ازت این محصول ۱۵ تا ۲۰ بوده و عاری از هر گونه میکروارگانیسم‌های پاتوژن, باکتری‌های غیر هوازی, قارچ‌ ها و علف‌ های هرز می باشد. این کود کشاورزی دارای 80 درصد رطوبت بوده که همین امر نیاز به آبیاری در زمین های زراعی را به میزان زیادی کاهش خواهد داد. 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر