کود مرغی گوشتی

کود مرغی گوشتی

کود مرغ در دو نوع مختلف تولید می شود که عبارت است از کود مرغی گوشتی و تخم گذار که هر یک دارای مشخصات مخصوص به خود هستند. البته تفاوت این دو چندان زیاد نیست و هر دو به عنوان کود مناسب برای کشاورزی مصرف می شوند.

 کود مرغی گوشتی

کود مرغ گوشتی از سالن های پرورش مرغ به دست می آید و معمولا حاوی مقادیری مقوا یا خاک یا پوشال می باشد که به عنوان بستر برای کف سالن استفاده می شود و قابل جدا سازی نیست. کود مرغ در دو نوع مختلف تولید می شود که عبارت است از کود مرغی گوشتی و تخم گذار که هر یک دارای مشخصات مخصوص به خود هستند. البته تفاوت این دو چندان زیاد نیست و هر دو به عنوان کود مناسب برای کشاورزی مصرف می شوند.

 

کلمات مرتبط : فروش کود مرغی سالنی - قیمت کود مرغی تخم گذار - تولید کود مرغی مایع - تولید کننده کود مرغی پلت شده - تولیدکنندگان کود مرغی پلیتی - کود مرغی برای درختان - خرید کود مرغی غنی شده - فروشنده کود مرغی گرانوله - كود مرغي پلیت شده - دستگاه پلتی کود مرغی قفسی چیست - قیمت فروش کود مرغ برای پسته - خرید کود مرغی گوشتی - قیمت کود مرغ مادر

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر