کود مرغی هلندی

کود مرغی هلندی

در کشور ما تعداد بسیار زیادی مرغداری های سالنی و تخم گذار وجود دارد که قادر به تامین نیاز کشاورزان داخلی با قیمت ارزان می باشند. در این میان برخی نیز کود هایی را به نام وارداتی نظیر کود مرغی هلندی در بازار عرضه می کنند.

 کود مرغی هلندی

طی سال های اخیر با وجود تحریم های شدید که بر بانکداری کشور اعمال شده, اینکه به توان کود مرغ را از خارج از کشور و با وجود هزینه های سرسام آور حمل و نقل وارد نمود و با قیمت مناسب در اختیار کشاورزان قرار داد امری دور عقل به نظر می رسد. در کشور ما تعداد بسیار زیادی مرغداری های سالنی و تخم گذار وجود دارد که قادر به تامین نیاز کشاورزان داخلی با قیمت ارزان می باشند. در این میان برخی نیز کود هایی را به نام وارداتی همچون کود مرغی هلندی در بازار عرضه می کنند.

 

کلمات مرتبط : فروش کود مرغی سالنی - قیمت کود مرغی تخم گذار - تولید کود مرغی مایع - تولید کننده کود مرغی پلت شده - تولیدکنندگان کود مرغی پلیتی - کود مرغی برای درختان - خرید کود مرغی غنی شده - فروشنده کود مرغی گرانوله - كود مرغي پلیت شده - دستگاه پلتی کود مرغی قفسی چیست - قیمت فروش کود مرغ برای پسته - خرید کود مرغ گوشتی - قیمت کود مرغ مادر

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر