کود مرغی به انگلیسی

کود مرغی به انگلیسی

کود حیوانی در زبان انگلیسی با اسامی Manure و یا Waste بیان می شود که عموما شامل کود های گاو و اسب است. با توجه به این که مرغ در انگلیسی Chicken نامیده می شود پس کود مرغی را Chicken Manure تلفظ می نمایند.

 کود مرغی,  فروش کود مرغی, خرید کود مرغی, خرید و فروش کود مرغی, قیمت کود مرغی, کود مرغی سالنی, کود مرغی گوشتی, کود مرغ مادر, کود مرغی قفسی, کود مرغی پلت شده, کود مرغی پلیتی

کود مرغ بهترین کود در میان کود های حیوانی محسوب می شود و در کشاورزی دارای اهمیت ویژه ای است به طوری که در کلیه کشور های جهان به خصوص کشور های صنعتی به میزان فراوانی مصرف می گردد. کود حیوانی در زبان انگلیسی با اسامی Manure و یا Waste بیان می شود که عموما شامل کود های گاو و اسب است. با توجه به این که مرغ در انگلیسی Chicken نامیده می شود پس کود مرغی را Chicken Manure تلفظ می نمایند.

 

کلمات مرتبط : فروش کود مرغی سالنی - قیمت کود مرغی تخم گذار - تولید کود مرغی مایع - تولید کننده کود مرغی پلت شده - تولیدکنندگان کود مرغی پلیتی - کود مرغی برای درختان - خرید کود مرغی غنی شده - فروشنده کود مرغی گرانوله - كود مرغي پلیت شده - دستگاه پلتی کود مرغی قفسی چیست - قیمت فروش کود مرغ برای پسته - خرید کود مرغ گوشتی - قیمت کود مرغ مادر

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر