کود آلی چیست

کود آلی چیست

کود آلی که آن را کمپوست نیز می نامند از تخمیر و تجزیه ضایعات حیوانی و گیاهی به دست می آید و موجب بهبود کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک می شود بدون اینکه ضرر و زیانی برای خاک و گیاه داشته باشد.

 کود آلی چیست

تولید کود آلی به دو صورت صنعتی و غیر صنعتی انجام می شود. این کود را می توان در مزارع از پوساندن ضایعات کشاورزی در عمق خاک به دست آورد و سپس در کل مزرعه پخش نمود. کود آلی که آن را کمپوست نیز می نامند از تخمیز و تجزیه ضایعات حیوانی و گیاهی به دست می آید و موجب بهبود کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک می شود بدون اینکه ضرر و زیانی برای خاک و گیاه داشته باشد.

 

کلمات مرتبط : فروش کود آلی - قیمت کود الی - کود آلی گوگردی - کود آلی گرانوله - کود کشاورزی - کود ارگانیک - کود آلی غنی شده - کود آلی چیست - کارخانه تولید کننده کود آلی - کود حیوانی - کود شیمیایی - کود سبز - کود کمپوست گیاهی - کمپوست ضایعات شهری - کود دامی - کود مرغی - کود پلت شده - کود کشاورزی آلی غنی شده - اسید هیومیک پودری و مایع

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر