کود npk چیست

کود npk چیست

گیاهان برای رشد و نمو و میوه دهی نیازمند عناصر مختلفی هستند. عناصر ازت و فسفات و پتاس دارای بیشترین نقش در ساختار گیاهی هستند به همین دلیل آن ها را عناصر پر مصرف یا ماکرو می نامند.

 کود npk چیست

هر یک از این عناصر دارای نقش های مختلفی در ساختار بافت های مختلف - میوه دهی - انجام عملکرد های زیستی به خصوص فتوسنتز - مقابله با استرس - شکوفه زنی و ... می باشند. گیاهان برای رشد و نمو و میوه دهی نیازمند عناصر مختلفی هستند. عناصر ازت و فسفات و پتاس دارای بیشترین نقش در ساختار گیاهی هستند به همین دلیل آن را عناصر پر مصرف یا ماکرو می نامند.

 

کلمات مرتبط : کود npk چیست - کود کشاورزی - فروش کود npk خارجی - کود npk 20-20-20 - کود npk فسفر بالا - قیمت کودهای npk - تولید کود کامل npk - کود شیمیایی npk - مقدار مصرف کود npk - خرید کود npk - نحوه استفاده از کود npk - تولید کنندگان کود npk - کود ان پی کا - کود میکرو - کود ماکرو - کود ان پی کی - کود کامل 20-20-20 - فروش کود کامل میکرو و ماکرو

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر