کمپوست گیاهی چیست

کمپوست گیاهی چیست

کمپوست گیاهی نوعی کود آلی محسوب می شود که از پوسانده و در حقیقت بازیافت ضایعات مختلف به دست آمده و دارای مواد مغذی فراوان نظیر فسفات برای رشد و نمو گیاهان مختلف می باشد.

 کمپوست گیاهی چیست

انواع مختلفی از میکروارگانیسم ها در فرایند تولید این کود کشاورزی دخیل هستند. میکروارگانیسم های پوساننده عبارتند از باکتری های هوازی و بی هوازی - قارچ های تجزیه کننده - اکتینوباکترها - چرخان‌تباران - پروتوزوآ و ... که هر یک به صورت خاصی و برای مواد مختلفی کاربرد دارند. کود کمپوست دارای اهمیت زیادی در کشاورزی است و سبب غنی شدن خاک می شود. کمپوست گیاهی نوعی کود آلی محسوب می شود که از پوسانده و در حقیقت بازیافت ضایعات مختلف به دست آمده و دارای مواد مغذی فراوان نظیر فسفات برای رشد و نمو گیاهان مختلف می باشد.

 

کلمات مرتبط : تولید کود کمپوست گیاهی - کود گیاهی چیست ؟ - فروش کود کشاورزی - کود کمپوست آلی - قیمت کود کمپوست - کود شیمیایی - کود آلی - خرید کود گیاهی کمپوستی 

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر