کلوخه و پارافین

کلوخه و پارافین

برای آشنایی با اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری به روش کلوخه و پارافین که از جمله روش های اندازه گیری خاک می باشد و در زمین شناسی دارای اهمیت می باشد, سایت پارس شیمی را دنبال نمایید.

کلوخه و پارافین, paraffin, پارافین 

اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری به روش کلوخه و پارافین

وزن مخصوص ظاهری در حقیقت وزن واحد حجم خاک خشک در شرایط معمولی بوده و واحد آن نیز گرم بر سانتی متر مکعب است. همچنین وزن مخصوص با میزان منافذ موجود در خاک نسبت عکس دارد به این معنا که خاک های دارای منافذ زیاد و به اصطلاح اسفنجی, دارای وزن مخصوص کمتری می باشند.

برای انجام این روش باید در ابتدا, کلوخه خشک خاک را وزن کرده و در مرحله بعد, کلوخه را در پارافین مذاب فرو برد تا لایه ای از پارافین, دور تا دور آن را فراگیرد. كلوخه بايد كاملا توسط پارافين پوشيده شود. اگر كلوخه به طور مناسب پوشش داده نشود هنگامي كه آن را وارد آب مي كنيم از روزنه های موجود, آب وارد كلوخه مي شود. این عمل باید چندین بار انجام شود تا هیچ سطحی بدون پارافین باقی نماند. بعد از سرد شدن دوباره آن را وزن نموده و در یک سیلندر آب قرار می دهیم. ارتفاع آب جابجا شده همان حجم کلوخه و پارافین همراه آن است

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 306 کاربر