کلسیت چیست

کلسیت چیست

کلسیت یک ماده معدنی کربناته و پایدار ترین شکل کربنات کلسیم می باشد. دارای اشکال مختلفی است و به کانی هزار چهره شهرت دارد. کلسیت از کلسیم کربن و اکسیژن ساخته شده و با اسید ها واکنش می‌ دهد. نام کلسیت از کلمه لاتین کالکس به معنی آهک سوزان مشتق شده است.

کلسیت چیست

کلسیت چیست ؟

کلسیت در بیشتر موارد بافت موزائیکی بی شکلی داشته و در الیت‌ ها و بعضی از سیمان‌ های ته نشین شده امکان دارد به صورت شعاعی یا رشته‌ ای یافت شود. رنگ آن سفید یا بی‌ رنگ است, اما در اثر وجود بعضی ناخالصی ها ممکن است به رنگهای سبز و زرد و آبی و حتی قهوه‌ای تا سیاه نیز وجود داشته باشد همچنین رنگ خاکه آن نیز بی‌ رنگ می باشد.

کلسیت در دمای کمتر تر از سی درجه سانتی گراد به سهولت شکل می گیرد و پایدار تر از سایر انواع کلسیم کربنات است. کلسیت در طبیعت به شکل گچ, سنگ آهک, سنگ مرمر و عقیق وجود دارد. کلسیت در اسید ها حتی زمانی که سرد باشد با ایجاد گاز دی اکسید کربن به سهولت محلول می گردد. اگر کمی اسید کلریدریک رقیق و سرد روی کلسیت ریخته شود با آن واکنش داده و می‌ جوشد.

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 297 کاربر