کلرید آمونیوم درجدول

کلرید آمونیوم درجدول

کلرید آمونیوم هم به صورت طبیعی در محیط زیست موجود است و هم به شکل سنتزی در صنایع تولید می شود. نوع طبیعی این ماده که آمونیاک نام دارد در اثر فعالیت های آتشفشانی ایجاد شده و به صورت جامد در نزدیکی دهانه های آتشفشان ها یافت می شود.

کلرید آمونیوم درجدول

باید توجه داشت که کلرید آمونیوم یا آمونیوم کلراید که به انگلیسی به صورت Ammonium Chloride نوشته می شود یک ماده شیمیایی با ساختار مولکولی NH4Cl است که نام عمومی آن نشادر است. نشادر نامی می باشد که به صورت بازاری و محاوره ای بر روی این ماده گذاشته شده.

 

کلمات مرتبط : نشادر - نشادر چیست - نشادور - فروش نشادر - قیمت نشادر - تولید کننده نشادر - کاربرد نشادر - کلرید آمونیوم - کلرید آمونیوم چیست - آمونیوم کلراید - فروش کلرید آمونیوم - کلرید آمونیم - قیمت کلرید آمونیوم - تولید کننده کلرید آمونیوم - کاربرد کلرید آمونیوم - نام عمومی کلرید آمونیوم - msds کلرید آمونیوم - کلرید آمونیوم در حل جدول - Ammonium chloride

ارسال نظر

عنوان Title:
نام Name:
ایمیل Email:
7 / 10
از 310 کاربر